46652 - Άρχισε

Ν. Λυγερός

Άρχισε
την αντίσταση
ενάντια
στη βαρβαρότητα
σε προσωπικό
επίπεδο
χωρίς να περιμένεις
απολύτως τίποτα
από τους άλλους
για να μην κάνεις
το ίδιο
με αυτούς
και περιμένεις
άσκοπα
την απελευθέρωση
που δεν θα γίνει
χωρίς εσένα.