46653 - Χάρη στο έργο

Ν. Λυγερός

Χάρη στο έργο
των αιώνων
βλέπουμε
ότι υπάρχει
μέλλον
εγκλωβισμένο
μέσα στο παρελθόν
κι έτσι αποφασίζουμε
ν’ ανιχνεύσουμε
κάθε στοιχείο
που είναι χρήσιμο
για την ουσία
αφού μπορεί
ν’ αποτελεί
την αρχική δομή
του μετά.