46654 - Με το παράδειγμα

Ν. Λυγερός

Με το παράδειγμα
της αντίστασης
θα φέρεις
τον κόσμο
στην απαραίτητη φάση
της απελευθέρωσης
γιατί αλλιώς
δεν ξέρει
πώς ν’ αρχίσει
τη διαδικασία
αφού βλέπει
μόνο την επιφάνεια
χωρίς τη βαθιά ιστορία
που βασίζεται
στη Χρονοστρατηγική.