46660 - Με αυτά

Ν. Λυγερός

Με αυτά
που ζήσαμε
στα κατεχόμενα
με τους εγκλωβισμένους
είδαμε
και ζωντανούς
να πεθαίνουν
και νεκρούς
να ζωντανεύουν
γι’ αυτό
ξέρουμε
για την μεταμόρφωση
των ανθρώπων
όταν κάνουν
υπερβάσεις
για να βοηθήσουν
άλλους.