46662 - Αναβαθμισμένη Ιστορία

Ν. Λυγερός

Αναβαθμισμένη Ιστορία
είναι η βαθιά
γιατί χρησιμοποιεί
την Χρονοστρατηγική
για να ερευνήσει
τα γεγονότα
που έχουν
πάχος χρόνου
ακόμα κι αν αυτό
είναι εξωτερικό
λόγω ουράς
για να χτίσει
δεσμούς
μεταξύ
ανωμαλιών
του χωροχρόνου.