46662 - Αναβαθμισμένη Ιστορία

Αναβαθμισμένη Ιστορία
είναι η βαθιά
γιατί χρησιμοποιεί
την Χρονοστρατηγική
για να ερευνήσει
τα γεγονότα
που έχουν
πάχος χρόνου
ακόμα κι αν αυτό
είναι εξωτερικό
λόγω ουράς
για να χτίσει
δεσμούς
μεταξύ
ανωμαλιών
του χωροχρόνου.

Close Menu