46663 - Αποτελεί παράδοξο

Ν. Λυγερός

Αποτελεί παράδοξο
η βαθιά ιστορία
αφού αγγίζει
την Ανθρωπότητα
ενώ είναι
σπάνιοι
οι άνθρωποι
που ασχολούνται
με αυτή
επειδή
χρειάζεται
το εργαλείο
της χρονοστρατηγικής
για να γίνει
κατανοητό
το χρονικό της
δίκτυο.