46664 - Η μεταφορά δομής

Ν. Λυγερός

Η μεταφορά δομής
των γενεών
γ-1, γ 0, γ+1
σε άλλη
Γ-1, Γ 0, Γ+1
είναι σημαντική
γιατί αποτελεί
ίχνος
της αναζήτησης
της βαθιάς ιστορίας
που αρχίζει
προς το τέλος
μετά το παρελθόν
για να ζήσει
το μέλλον
της άλλης
ανάγκης
της ανθρωπιάς.