46665 - Μέχρι ποια γενιά

Ν. Λυγερός

Μέχρι ποια γενιά
βλέπουμε
τον εαυτό μας
όταν εξετάζουμε
το ίχνος μας
μέσα στην Ανθρωπότητα;
Αν αναρωτηθείς
ποια είναι
η απάντηση
τότε μπορεί
και να σκεφτείς
ότι αυτό το πάχος
είναι το βάθος
που αρχίζει
να γράφει
ιστορία.