46666 - Με την απουσία

Ν. Λυγερός

Με την απουσία
πρακτικού
μέλλοντος
ξεκινά
η αναζήτηση
της παλιάς
ιστορίας
και η επιστροφή
στο παρελθόν.
Μ’ αυτήν την πράξη
βλέπει
και ο πιο απλός
άνθρωπος
τα πρώτα
νοητικά σχήματα
της βαθιάς ιστορίας
που υπάρχει
ανεξάρτητα.