46667 - Η θεμελιακή χρονολογία

Ν. Λυγερός

Η θεμελιακή χρονολογία
είναι αυτή
που προκαλεί
με το πάχος της
το γεγονός
που δημιουργεί
ουρές
που θα αγγίξουν
τη βαθιά
ιστορία
χάρη
στις επιπτώσεις
πάνω
στις ιδιομορφίες
και τις ανωμαλίες
του χωροχρόνου.