46674 - Από το 1915

Ν. Λυγερός

Από το 1915
πρέπει να βλέπεις
τον ρόλο τον στρατηγικό
της Αυτοκρατορίας
της Ιαπωνίας
για να καταλάβεις
τι έγινε εκείνη
την χρονιά
και γιατί
στη συνέχεια
υπέγραψε
τη Συνθήκη Σεβρών
το 1920
και την Συνθήκη Λωζάννης
το 1923
ενώ ήταν
από την άλλη πλευρά
του κόσμου.