46675 - Μια αρχή Βαθιάς Ιστορίας. (Dessin)

Ν. Λυγερός