46676 - Γεωμετρία του Γεγονότος. (Dessin)

Ν. Λυγερός