46695 - Ακόμα κι όταν

Ν. Λυγερός

Ακόμα κι όταν
ο ψεύτικος
αριστοκράτης
της Ρωσίας
που δεν είχε
φράγκο
μαζεύει
λουλούδια
του κήπου
των κυριών
που τον είχαν
καλέσει,
μας αγγίζει
που σκέφτεται
να κλέψει
για να δώσει.