46697 - Η Συνθήκη Σεβρών

Ν. Λυγερός

Η Συνθήκη Σεβρών
επέβαλλε
στην Τουρκία
να αναγνωρίσει
τα προτεκτοράτα
του Μαρόκου
και της Τυνησίας
για να σταματήσει
την προσπάθεια
επιρροής
που είχε
ξεκινήσει
πάνω
στους μουσουλμανικούς
πληθυσμούς.