46698 - Και στο Μαρόκο

Ν. Λυγερός

Και στο Μαρόκο
αισθάνθηκαν
την προστασία
που παρείχε
η Συνθήκη
Σεβρών
ενάντια
στην Τουρκία
διότι είχαν
εντοπίσει
την βαρβαρότητά της
οι Μεγάλες
Δυνάμεις
στη Βόρεια
Αφρική.