46699 - Με τις Συνθήκες

Ν. Λυγερός

Με τις Συνθήκες
μαθαίνεις
όλο και πιο βαθιά
την ιστορία
διότι
σταθεροποιούν
τα σενάρια
και δημιουργούν
δομές
πάνω
στη γεωμετρία
του γεγονότος
που άλλαξε
τη φάση
και τον κύκλο
του Χρόνου.