46711 - Το πηγάδι

Ν. Λυγερός

Το πηγάδι
θα το βρείτε
αν ξέρετε
ήδη
πού είναι
γιατί
δεν φαίνεται
στην επιφάνεια
που εξετάζετε
από μακριά
έτσι
βρες
άλλο
αλγόριθμο
για να επιλύσεις
το πρόβλημα.