46712 - Ακόμα

Ν. Λυγερός

Ακόμα
κι όταν ξέρουμε
πού πάμε
δεν ξέρουμε
απαραίτητα
πώς να πάμε
γι’ αυτό μάθε
τον τρόπο
επίλυσης
κι όχι
μόνο
τη λύση
αν θέλεις
να την ξαναβρείς
στο μέλλον
δίχως
να ξεχάσεις.