46713 - Τι είναι

Ν. Λυγερός

Τι είναι
ο πυρήνας
της ομορφιάς;
Αυτό είναι
το ερώτημα
στο οποίο
απαντά
η κομψότητα
γιατί
λειτουργεί
ως ένα λεξικό
που αγγίζει
όλες
τις γλώσσες
χωρίς
εξαίρεση
για την Ανθρωπότητα.