46716 - Ένα πρόβλημα

Ν. Λυγερός

Ένα πρόβλημα
για να έχει
πολλά ονόματα
πρέπει να είναι
δύσκολο
γιατί ο καθένας
που το συναντούσε
έβρισκε
κάποιο νέο λόγο
να το ονομάσει
για να το ξεχωρίσει
από άλλα
που δεν έχουν
λυθεί
αλλιώς
θα χανόταν
στο άγνωστο.