46717 - Το κομψό

Ν. Λυγερός

Το κομψό
στα Μαθηματικά
είναι αποτελεσματικό
γιατί είναι
ικανό
να λαξεύσει
την ομορφιά
για να παράγει
μια νέα
απόδειξη
γι’ αυτό
μερικές φορές
φαίνεται
και ο εξωπραγματικός
χαρακτήρας του
δίχως να είναι
φανταστικός.