46719 - Αν η πτήση

Ν. Λυγερός

Αν η πτήση
είναι περασμένη
τότε δεν υπάρχουν
κυκλώματα
έτσι είναι καλό
να δούμε
τις απαιτήσεις
πάνω
στο μέγεθος τους
κι έτσι
μπορούμε
να ενσωματώσουμε
νέες τεχνικές
εμβύθινσης
στα χρώματα.