46733 - Να θυμάσαι

Ν. Λυγερός

Να θυμάσαι
από τη ζωή
ενός ήρωα
την ουσία
κι όχι βέβαια
τις λεπτομέρειες
αλλιώς δεν είσαι
άξιος της μνήμης του
γιατί είσαι μόνο
κοινωνικό σχόλιο
ενώ αυτός
μέσω της Ανθρωπότητας
πρέπει
να παραμείνει
παράδειγμα
προς μίμηση.