46734 - Για κάθε πράξη

Ν. Λυγερός

Για κάθε πράξη
πρέπει να υπολογίζεις
το κόστος
από πριν
για να μην υπάρχει
κανένα λάθος
στην στρατηγική
που επέλεξες
διότι είσαι
υπεύθυνος
για όσους
προστατεύεις
με το έργο σου
αφού αυτό
είναι μόνο
της Ανθρωπότητας.