46740 - Αν δίνεις

Ν. Λυγερός

Αν δίνεις
μεγάλη σημασία
μόνο στις πολιτικές
δηλώσεις
χωρίς να εξετάζεις
τις πράξεις
τότε θα εγκλωβιστείς
σε πολιτικάντηκες
παγίδες
που δεν έχουν
καμία σχέση
με τις εξελίξεις
της πραγματικότητας
η οποία αλλάζει
λόγω στρατηγικής
και ενέργειας
χωρίς άλλη
δέσμευση.