46740 - Αν δίνεις

Αν δίνεις
μεγάλη σημασία
μόνο στις πολιτικές
δηλώσεις
χωρίς να εξετάζεις
τις πράξεις
τότε θα εγκλωβιστείς
σε πολιτικάντηκες
παγίδες
που δεν έχουν
καμία σχέση
με τις εξελίξεις
της πραγματικότητας
η οποία αλλάζει
λόγω στρατηγικής
και ενέργειας
χωρίς άλλη
δέσμευση.

Close Menu