46744 - Οι αλλαγές

Ν. Λυγερός

Οι αλλαγές
των φάσεων
παραμένουν
σταθερές
στον Δραγούμη
επειδή
σκέφτεται
πάντα
το απέραντο
γαλάζιο
και την έννοια
του Έθνους
για να επινοήσει
τον Ελληνισμό
με το έργο
της θυσίας.