46747 - Μη χαθείς

Ν. Λυγερός

Μη χαθείς
μέσα
στη λήθη
γιατί
μόνο
η μνήμη
μπορεί
να ξεπεράσει
τον θάνατο.
Έτσι
γίνεται
η ιστορία
το καθήκον
που προστατεύει
τον Ελληνισμό
από τη βαρβαρότητα
της αδιαφορίας.

Close Menu