46748 - Το έργο

Ν. Λυγερός

Το έργο
του Δραγούμη
φαίνεται
από τις πράξεις
τις ιστορικές
αλλά και τις κινήσεις
που πάντα
με πάθος
αποφάσισε
να πράξει
το έργο
της ανάγκης
για την συνέχεια
που άλλοι
που δεν πίστευαν
πως υπάρχει
ουσία.