46750 - Ποια

Ν. Λυγερός

Ποια
μπορεί
ν’ αγαπήσει
την ελευθερία
όταν δεν ξέρεις
καν
τι σημαίνει
απελευθέρωση;
Δες το
με άλλο τρόπο
αφού
δεν ξέρεις
να κάνεις
καμία επιλογή
που να είναι
πραγματικά
της Ανθρωπότητας.