46751 - Όταν υπήρξες

Ν. Λυγερός

Όταν υπήρξες
σ’ έναν αγώνα
άνισο
τότε θα υπάρξεις
μόνο
αν θυσιαστείς
για να ξεπεράσεις
τα εμπόδια
της κοινωνίας
για να δεις
επιτέλους
την ελευθερία
της ανάδειξης
του άλλου έργου
της άλλης ζωής.