46753 - Για να έρθει

Ν. Λυγερός

Για να έρθει
η νίκη
θα πρέπει
να της ανοίξουμε
τον δρόμο
δεν μπορεί
να έρθει
μόνη της
διότι
χρειάζεται
ελευθερία
για να δει
τη ζωή
που κάνει
υπέρβαση
για τη συνέχεια
του έργου.