46757 - Οι αναλογίες

Ν. Λυγερός

Οι αναλογίες
της κατοχής
αναδεικνύουν
πόσο το μυαλό
πρέπει να είναι
απελευθερωμένο
για να είναι
έτοιμο
να δει
την ελευθερία.