46760 - Το ανάστημα

Ν. Λυγερός

Το ανάστημα
του Δραγούμη
ξεπερνούσε
κατά πολύ
αυτούς που ήταν
γύρω του
και θα μείνει
στην ιστορία
αυτός
όχι οι άλλοι
διότι
έδωσε τα πάντα
για να ζήσει
ελεύθερη
η πατρίδα μας
χωρίς
να περιμένει
κανένα αντάλλαγμα.