46761 - Ο νέος κόσμος

Ν. Λυγερός

Ο νέος κόσμος
ανακαλύφθηκε
χάρη
στην απελευθέρωση
της Ισπανίας,
στην εδραίωση
στην Ευρώπη
και στην εξερεύνηση
των Ινδιών
από την άλλη πλευρά
του κόσμου
γι’ αυτό είναι
εντελώς
μία καινοτομία
της εκείνης
εποχής
που έγραψε
ιστορία.