46767 - Είναι πολύτιμα τα στοιχεία

Ν. Λυγερός

Είναι πολύτιμα τα στοιχεία
που μπορείς να βρεις
σε βιβλίο δημοσιογράφου
γιατί έχει άλλο τρόπο σκέψεις
για την καταγραφή
των γεγονότων
που σημάδεψαν
μια εποχή
και μια περιοχή.
Όταν όμως
ασχολείται
με την ίδια
την Ελλάδα
τότε το κείμενο
αποκτά
μια ιστορικότητα
που ξεπερνά
την απλή
καταγραφή.