46768 - Γιατί δεν έχει σημασία

Ν. Λυγερός

Γιατί δεν έχει σημασία
η έλλειψη καταδίκης
όλων των μελών
της 17 Νοεμβρίου
και γιατί αυτή
η επιμονή
να επικεντρωθούν
όλοι
μόνο πάνω
στην αρχή της
και όχι
στη συνέχεια
αφού αυτή
υπήρξε
και έπραξε
με τρόπο
αυθαίρετο
κατά την Ελλάδα.