46771 - Η αποκατάσταση

Ν. Λυγερός

Η αποκατάσταση
σβήνει
απλώς
τη λήθη
διότι
επαναφέρει
ακριβώς
το ίδιο
χωρίς
να προσθέσει
τίποτα
έτσι
είναι
σαν να σταμάτησε
ο χρόνος
χωρίς
να υπάρχει
δυνατότητα
εξέλιξης
ενώ με τη βαθιά ιστορία
υπάρχει
αναβάθμιση
λόγω επανάμνησης.