46775 - Δεν είναι μια σειρά

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μια σειρά
ημερομηνιών
η Ιστορία
ούτε μια καταγραφή
και μόνο
αλλά ένα πλέγμα
με διασυνδέσεις
που είναι
εμποτισμένο
με στρατηγική
γιατί έχει
μέσα του
στοιχεία
του μέλλοντος
που επηρεάζουν
το βλέμμα
της χρονικής
γέφυρας.