46775 - Δεν είναι μια σειρά

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μια σειρά
ημερομηνιών
η Ιστορία
ούτε μια καταγραφή
και μόνο
αλλά ένα πλέγμα
με διασυνδέσεις
που είναι
εμποτισμένο
με στρατηγική
γιατί έχει
μέσα του
στοιχεία
του μέλλοντος
που επηρεάζουν
το βλέμμα
της χρονικής
γέφυρας.

Close Menu