46779 - Η Θράκη

Ν. Λυγερός

Η Θράκη
δεν έχει μόνο
γεωγραφία
έχει και πλούσια
ιστορία
που δεν έχεις
το δικαίωμα
να πετσοκόψεις
μόνο και μόνο
επειδή
σε συμφέρει
γιατί είμαστε
εδώ
και συνεχίζουμε
να γράφουμε
την ιστορία
του μέλλοντος
μαζί
με την απελευθέρωσή της.