46780 - Μετά από ένα αιώνα

Ν. Λυγερός

Μετά από ένα αιώνα
το 1919
αποκτά ένα βάθος
χρονοστρατηγικό
που δεν είχε πριν
κι ερμηνεύουμε
γεγονότα
που του ανήκουν
μ’ έναν τρόπο
διαφορετικό
γιατί τώρα
βλέπουμε
τις επιπτώσεις
εκείνης
της χρονιάς
σε παγκόσμιο
επίπεδο
αφού γεννήθηκε
και η Κοινωνία
των Εθνών
που θα γινόταν μετά
τα Ηνωμένα Έθνη.