46782 - Οι θρησκείες

Ν. Λυγερός

Οι θρησκείες
πάνε
πιο αργά
από τις κινήσεις
των στρατιωτών
κι όταν υπάρχει
κατοχή
και αυτή
τελειώνει
τότε δεν φεύγουν
αμέσως
όλοι όσοι
άλλαξαν
θρησκεία
λόγω
της εισβολής.
Αυτό το φαινόμενο
πρέπει
να έχεις
στο μυαλό σου
στην Νοτιοανατολική
Ευρώπη.