46786 - Κεραυνοβόλος φιλία

Ν. Λυγερός

Κεραυνοβόλος φιλία
δεν υπάρχει
γιατί χρειάζεται
χρόνος
και νοημοσύνη
αλλιώς
δεν εκφράζεται
η κριτική
σκέψη
που θα δημιουργήσει
το σωστό
πλαίσιο.
Άλλωστε
δεν είναι
τυχαίο
που το ξενοδοχείο
επέλεξε
τη Φιλική Εταιρεία
στη συνέχεια
ως όνομα.