46788 - Γιατί συνεχώς

Ν. Λυγερός

Γιατί συνεχώς
παραβιάζουν
τη νομοθεσία
για το ύψος
των μιναρέδων;
Μήπως
δεν έχει
σχέση
με τη θρησκεία
αλλά
γίνεται
επίτηδες
για λόγους
γεωπολιτικούς
για να δίνεται
η εντύπωση
ότι όλα εκεί
είναι
υπό τουρκική
επιρροή.