46791 - Αν τηρούσαμε

Ν. Λυγερός

Αν τηρούσαμε
τις παγκόσμιες
αποφάσεις
των Ηνωμένων
Εθνών
όσον αφορά
στο πολιτικό
άσυλο
δεν θα ήμασταν
αναγκασμένοι
να υποστούμε
τέτοια πίεση
για το μεταναστευτικό
στα νησιά μας
διότι
θα βοηθούσαμε
πραγματικά
όσους έχουν
ανάγκη
δίχως
να εκφυλιστεί
το έργο μας.