46803 - Κάθε κίνημα

Ν. Λυγερός

Κάθε κίνημα
απελευθέρωσης
πρέπει να ενισχυθεί
λόγω δημοκρατίας
αλλιώς κινδυνεύει
να χαθεί
λόγω βαρβαρότητας
που θα του επιτεθεί
αν καταλάβει
ότι οι Δίκαιοι
δεν επαρκούν
για να προστατέψουν
τους Αθώους.