46804 - Νέα πτήση

Ν. Λυγερός

Νέα πτήση
για νέα αποστολή
στην Κύπρο
έτσι ώστε
να αναβαθμιστεί
η ιστορία
με παραγωγή
έργου
που αφήνει
ίχνος
και αποτελεί
προστιθέμενη
αξία
για το μέλλον
της απελευθέρωσης.