46809 - Κάθε εικόνα

Ν. Λυγερός

Κάθε εικόνα
των εκκλησιών
έλεγε το ίδιο πράγμα
με τον ίδιο τρόπο:
αναζητούσαν όλες
την απελευθέρωση
μέσω του έργου.
Έτσι όταν γεννήθηκε
το θεατρικό
μέσα στα ερείπια
των αρχαίων
άλλαξε η ζωή
της πέτρας
κι έγινε
ιστορία.