46814 - Με τα πλάνα

Ν. Λυγερός

Με τα πλάνα
του έργου
στα κατεχόμενα
αναδεικνύουμε
την ιστορικότητα
της επινόησης
της απελευθέρωσης
γιατί φτάνει πια
να ζουν
τις επιπτώσεις
της εισβολής
τόσες δεκαετίες
διότι η βαρβαρότητα
πρέπει
να λήξει
τώρα.