46815 - Με την προσγείωση

Ν. Λυγερός

Με την προσγείωση
στην ελεύθερη
Κύπρο
άρχισε
η αποστολή
μέσω
του πρώτου
Masterclass
στα κατεχόμενα
για ν’ αποδείξουμε
τα θέλω μας
και τα πιστεύω μας
ενάντια
στη λήθη
της βαρβαρότητας.